nieuws

KNSF Vastgoed en gemeente Muiden begraven strijdbijl

regios

De gemeente Muiden en KNSF Vastgoed hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Krijgsman op het KNSF-terrein. De partijen zetten hiermee een punt achter hun jarenlange juridische strijd. In De Krijgsman moeten 1.100 tot 1.200 woningen komen.

KNSF Vastgoed en gemeente Muiden begraven strijdbijl

De gemeente Muiden betaalt aan KNSF een ‘marktconforme’ vergoeding voor het aankopen van groen, water en openbaar gebied. Ook krijgt de ontwikkelaar een tijdelijke financieringsfaciliteit om snel te beginnen met de uitvoering. KNSF betaalt de gemeente Muiden bij vaststelling van het bestemmingsplan een bijdrage in gemeentelijke plankosten. De gemeente zal op haar beurt zorg dragen voor de aanleg van nieuwe voetbalvelden van SC Muiden op de Bredius-gronden.

KNSF Vastgoed eiste in september 2011 360 miljoen euro schadevergoeding van de gemeente Muiden. Eerder al wilde de ontwikkelaar ruim 20 miljoen euro claimen. In 2010 oordeelde de rechter dat Muiden onvoldoende medewerking had verleend bij de ontwikkeling van het terrein tussen maart 2006 en april 2008. KNSF Vastgoed meende dat de gemeente al sinds 2003 tegenwerkte. Partijen steggelden toen al jaren over woningbouw op het terrein van 70 hectare. Een van de problemen was dat de grond rond de ontmantelde munitiefabriek moest worden afgegraven en gesaneerd. Eigenaar KNSF wil ter compensatie van de schoonmaakkosten 1.700 woningen bouwen, maar de gemeente Muiden vindt dit aantal te hoog.

Het hoofdlijnenakkoord biedt een uitweg uit de impasse waar Muiden zich al lang in bevindt. Dat laat de gemeente weten. ‘KNSF en Muiden kunnen hiermee een punt zetten achter hun jarenlange juridische strijd over de invulling van het terrein en zich op de toekomst richten. Bovendien wordt hiermee een mogelijk obstakel voor de komende fusie met Naarden en Bussum weggenomen’, aldus het gemeentebestuur.

De aanleg van De Krijgsman moet een impuls geven aan Muiden. Door de komst van veel nieuwe inwoners kan de toekomst van belangrijke voorzieningen als onderwijs, de bibliotheek, het verenigingsleven en de lokale economie zeker worden gesteld. Centraal in het plan zijn de 1.100 tot 1.200 woningen die er naar verwachting de komende jaren gerealiseerd zullen worden. Het betreft verschillende woningensoorten die moeten passen bij de Gooi- en Vechtstreek en de sfeer van Muiden. Het aantal woningen is aanzienlijk minder dan eerder werd voorzien. Ook de ontwikkeling van 75.000 m2 kantoorruimte is komen te vervallen.

Muiden wordt eigenaar van het groen, het water en het openbaar gebied. De gemeente zal ervoor zorgen dat het terrein met zijn grote variëteit, zoals lanen en bijzondere waterpartijen en begroeiing rondom voormalige fabriekspanden, toegankelijk blijft voor het publiek. De diverse afspraken in de overeenkomst houden in het ‘saneren’ van alle financiële verbintenissen tussen KNSF en de gemeente Muiden. Er is volgens de partijen sprake van een ‘schone lei’ (een streep door claims).

Reageer op dit artikel