nieuws

Breda geeft akkoord voor plan Achter de Lange Stallen: 170 miljoen euro

regios

Dura Vermeer, MAB Development mogen van gemeente Breda het plan Achter de Lange Stallen uitvoeren. Dura Vermeer en MAB Development investeren ongeveer 170 miljoen euro in het plan dat zal leiden tot een nieuw stuk binnenstad met onder andere 19.000 m2 winkelvloeroppervlak.

Breda geeft akkoord voor plan Achter de Lange Stallen: 170 miljoen euro

De Bredase gemeenteraad stemde op 19 december 2013 in met de ontwikkeling. Met straten en een plein en daaraan winkels, horeca en woningen boven op een nieuwe parkeergarage ontstaat er een nieuw stuk binnenstad. De plannen worden nu door de VOF Achter de Lange Stallen (de ontwikkelcombinatie van Dura Vermeer en MAB Development) samen met de gemeente verder uitgewerkt.

De 19.000 m2 winkelruimte wordt voor het grootste deel gevuld met de grotere en nieuwe winkelformules, waarvoor in de historische Bredase binnenstad nu weinig ruimte is. De 25 tot 30 winkels komen aan nieuwe straten en een plein te liggen. Ondergronds wordt een nieuwe parkeergarage gerealiseerd die naadloos aansluit op de al bestaande Houtmarktgarage.

Het project Achter de Lange Stallen omvat het Mols-parkeerterrein, het gebouw de Lange Stallen, het KPN-gebouw en enkele panden aan de Ginnekenstraat en in de Houtmarktpassage. Hierin worden 25-30 winkels, 148 woningen, 950 parkeerplaatsen en 500 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.

Naast parkeren en winkelen kan men straks ook wonen in Achter de Lange Stallen. Er komt een grote variëteit aan appartementen, zowel in het monument de Lange Stallen als in het beeldbepalende KPN-gebouw en boven de nieuwe winkelunits. De appartementen worden door WonenBreburg en Syntrus Achmea verhuurd in verschillende prijssegmenten, in respectievelijk de sociale als de vrije sector. De combinatie van woningen, winkels en horeca maakt dit nieuwe stadsdeel levendig, prettig en veilig, ook ná sluitingstijd van de winkels. Het wordt met zorg ingepast in het historische karakter van de stad.

Met het project Achter de Lange Stallen wil Breda de aantrekkingskracht en de economische weerbaarheid van de binnenstad versterken. Deze ontwikkeling zorgt er voor dat er meer binnenstad ontstaat in Breda, met winkelaanbod dat ook werkelijk iets toevoegt aan de bestaande binnenstad. In de plannen worden beeldbepalende gebouwen zoals de Lange Stallen en het KPN-gebouw behouden en geïntegreerd in het nieuwe geheel. Er wordt een nieuwe route gecreëerd tussen de Ginnekenstraat en de Grote Markt, via de Kerkstraat en de Halstraat. Ook de aanpalende straten zoals de Akkerstraat kunnen hierdoor een nieuwe impuls krijgen. Vooruitlopend op de ontwikkeling van Achter de Lange Stallen zal de Houtmarktpassage starten met een verbouwing, zodat deze straks optimaal aansluit op het nieuwe winkelcircuit.

De VOF Achter de Lange Stallen bestaat uit Dura Vermeer en MAB Development. Zij is eigenaar van de Mols-parking, enkele aangrenzende winkelpanden in de Ginnekenstraat en de Houtmarktpassage. De VOF heeft een samenwerkingsverband met WonenBreburg, eigenaar van het KPN-gebouw en de Lange Stallen, voor de integrale ontwikkeling van de Achter de Lange Stallen. Syntrus Achmea Real Estate Finance investeert voor de lange termijn in de winkels, de garage en een deel van de woningen.

De Gemeente Breda en de VOF richten zich de komende tijd op het uitwerken van de plannen en de architectuur. Ook worden de financieel-economische afspraken tussen beide partijen vastgelegd in een overeenkomst. De verwachting is dat deze overeenkomst aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 wordt afgerond. De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt voorzien voor eind 2014.

Reageer op dit artikel