nieuws

‘Toekomst Groningen Airport Eelde somber’

regios

Groningen Airport Eelde (GAE) zal waarschijnlijk nooit op eigen benen kunnen staan zonder blijvende overheidssteun. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in een maandag verschenen onderzoek naar de financiële situatie van het vliegveld.

‘Toekomst Groningen Airport Eelde somber’

Het achterland van GAE is dunbevolkt en er is een moordende concurrentie met andere luchthavens, zoals Lelystad en Eindhoven. Die zijn bovendien door het Rijk aangewezen als overloopluchthaven voor Schiphol, GAE niet. ‘Dat vormt een reëel risico voor de nabije toekomst’, concludeert de Rekenkamer. Ook veel noordelijke reizigers laten het vliegveld links liggen. Ze vliegen vanaf Schiphol of andere luchthavens.

De provincies Groningen en Drenthe, twee belangrijke aandeelhouders van GAE, bemoeien zich te weinig met het reilen en zeilen van het vliegveld, stelt de Rekenkamer verder vast. De provinciebesturen beroepen zich steeds op ‘gedateerde en rooskleurige toekomstverwachtingen’ en ‘negeren de economische realiteit’. Ook de informatievoorziening aan Provinciale Staten van Groningen en Drenthe schiet tekort. Een debat over nut en noodzaak van een noordelijke luchthaven zijn de provinciebesturen de laatste jaren structureel uit de weg gegaan, aldus de Rekenkamer.

Groningen Airport Eelde kreeg in het voorjaar nog een verlengde start- en landingsbaan, na een juridische strijd van 35 jaar. Het vliegveld kan sindsdien grotere toestellen ontvangen en zou als gevolg daarvan meer vluchten naar verder gelegen bestemmingen kunnen uitvoeren. Daar is tot dusverre weinig van terechtgekomen. ‘De provincies negeren de sombere vooruitzichten’, aldus de Rekenkamer.

Reageer op dit artikel