nieuws

Heijmans levert appartementen op

regios

Aannemer Heijmans heeft de nieuwbouw aan het Burgemeester Smitsplein in Made opgeleverd. Heijmans ontwikkelde en bouwde hier 53 appartementen in opdracht van Woningstichting Volksbelang.

Heijmans levert appartementen op

Van de appartementen zijn er 42 bestemd voor de sociale huur en 11 voor particuliere verkoop. Heijmans was bij deze integrale opgave de risicodragend adviseur voor Woningstichting Volksbelang. De twee partijen begonnen in december 2009 met de herontwikkelingsplannen in het Brabantse Made. Er werd een financieel haalbaar plan opgesteld dat de bouw omvat van drie appartementencomplexen, bovengrondse parkeervoorzieningen en de aanleg van groen. Het gaat om levensloopbestendige woningen die geschikt zijn voor senioren. In oktober 2011 tekenden Woningstichting Volksbelang en Heijmans de ontwikkel- en realisatieovereenkomst. De stichting heeft nog vijf appartementen te koop, de 42 huurappartementen zijn allemaal verhuurd.

De inzet van het concept Morph van Heijmans kwam de haalbaarheid van het plan ten goede. Dit woningbouwconcept voor appartementengebouwen helpt bij een slimmere en flexibelere manier van ontwikkelen en bouwen. De stabiliteit is gewaarborgd door de T-constructie van Morph. Door de grote beukmaat in combinatie met de centrale ontsluiting, is het gebouw nu en in de toekomst geschikt voor flexibel gebruik.

Reageer op dit artikel