nieuws

Grote mismatch woningbouw Arnhem-Nijmegen

regios

De woningbouwprogrammering van de regio Arnhem-Nijmegen kampt met kwalitatieve mismatches.

Grote mismatch woningbouw Arnhem-Nijmegen

Er is vrijwel geen aanbod in het landelijk woonmilieu, terwijl daar wel vraag is. Het aanbod in de uitleglocaties overtreft de vraag ruim. Het aanbod binnenstedelijke plannen is iets te krap. Er zitten meer meergezinswoningen in de plannen dan dat er vraag is naar dit woningtype. De vraag naar vooral geliberaliseerde huurwoningen is groter dan in de plannen is voorzien.

Een en ander blijkt uit een pilot-onderzoek van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Gelderland. Een andere conclusie is dat het totale volume van het planaanbod in de periode 2013-2017 iets groter is dan de vraag. De markt zal zich op zijn vroegst in 2015 herstellen door de demografische druk. Tot slot concurreren projecten in het sociale segment niet met elkaar. De investeringsruimte van de corporaties bepaalt de mate waarin nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Het rapport roept op om actie te ondernemen. Er moet gericht worden gehandeld op basis van deze nieuwe kennis over de mismatches tussen vraag en aanbod en over de concurrentiepositie van (in het bijzonder) de drie Vinex-locaties in het middengebied. In december van dit jaar volgt de besluitvorming voor de langere termijn tot 2040. Het geld voor het pilot-onderzoek werd beschikbaar gesteld door het ministerie, de provincie en de stadsregio.

Reageer op dit artikel