nieuws

Behoefte bedrijventerreinen Noord-Holland Noord daalt fors

regios

Behoefte bedrijventerreinen Noord-Holland Noord daalt fors

De nieuwste behoefteramingen voor bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord vallen fors lager uit dan de vorige ramingen uit 2008. Dat blijkt uit een rapport van Buck Consultants International (BCI) dat in opdracht van de provincie Noord-Holland werd opgesteld.

Volgens Buck ligt de behoefte aan bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord tot 2020 tussen de 81 en 123 hectare. Een raming van Ecorys uit 2008 ging nog uit van maximaal 296 hectare.

Het verschil tussen de twee ramingen valt deels te wijten aan de economische crisis. Zo rekende Ecorys in 2008 bij het bepalen van de behoefte nog op een groei van de werkgelegenheid in de regio met 0,75 procent per jaar tot 2020. Buck gaat uit van een daling in geheel Noord-Holland Noord van gemiddeld 0,1 procent per jaar. Een andere reden is dat recent onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven de laatste jaren een minder grote voorkeur hebben voor vestiging op een bedrijventerrein. Vanwege de verwachte daling van de beroepsbevolking valt ook na 2020 geen aantrekkende vraag naar bedrijventerreinen te voorzien.

Voor de regio West-Friesland is in 2011 nog een aanvullende raming gedaan. Bureau Stec kwam daarbij tot een behoefteraming van rond 100 hectare. Het verschil met de eerdere Ecorys-raming voor de regio (86 hectare) kwam voornamelijk door een correctie van Stec op de basisregistratie van bedrijventerreinen. Volgens Stec waren er meer bedrijventerreinen uitgegeven dan de nog niet volledige basisregistratie aangaf. Ook voor West-Friesland komt Buck tot een lagere raming (33 hectare) dan beide andere bureaus. Ook hier wijt Buck dat aan een geringere werkgelegenheid en de gewijzigde locatievoorkeur van bedrijven.

Reageer op dit artikel