nieuws

woningmarktmonitor: meer betaalbare huizen

regios

Het aandeel betaalbare nieuwbouwwoningen in de provincie Friesland wordt steeds groter.

De woningcorporaties namen van de 2.387 nieuwe woningen in 2005 bijna eenderde voor hun rekening. In 2001 lag het aandeel betaalbare woningen nog op zo’n 10 procent. Een en ander blijkt uit de gisteren verschenen Woningmarktmonitor 2005 van de provincie Friesland, tot stand gekomen op basis van gegevens van alle Friese gemeenten. Gedeputeerde Staten hebben reeds de bouw van 13.000 woningen goedgekeurd, die op korte termijn kunnen worden gebouwd. Hoewel de provincie de gemeenten tot 2010 een plancapaciteit biedt van 20.000 nieuwe woningen, is er volgens de laatste inzichten slechts behoefte aan 11.000, aldus de monitor. Verder blijkt dat de Friese gemeenten steeds meer aandacht hebben voor de aanstaande vergrijzing en de gevolgen hiervan voor de woningvraag. Er zijn in 2005 zo’n 300 nultrede- en levensloopbestendige woningen gebouwd en 250 woningen die geschikt zijn voor zorg op afroep. In de bestaande bestemmingsplannen zijn nog zo’n 4.750 van dergelijke woningen gepland. Of deze toevoeging voldoende groot is om in de toekomstige vraag te voorzien, zal moeten blijken uit een provinciaal onderzoek dat deze zomer uitkomt.

Reageer op dit artikel