nieuws

vastgoedopbrengsten zwolle spectaculair omhoog

regios

De gemeente Zwolle heeft haar Meerjaren Programma Vastgoed (MPV) 2006 begroot op 46,37 miljoen euro.

Dat is een spectaculaire stijging in vergelijking met de MPV 2004 (+3,7 miljoen euro) en 2005 (+2,87 miljoen euro). Zwolle maakt wel de kanttekening dat het bedrag nog wel moet worden verdiend en het resultaat kan fluctueren.Het hoge bedrag schrijft de gemeente toe aan beter dan verwachte economische ontwikkelingen. Vooral de exploitatieresultaten vielen hoog uit: Oude Mars voegde 9 miljoen euro en Hessenpoort II 13,7 miljoen euro toe aan het MPV. De grondprijzenstijging kwam neer op 5,6 procent in plaats van de begrote 1,5 procent. Door de afronding van stedenbouwkundige plannen en onderhandelingen kan ook de 5 procent buffer over de geraamde grondopbrengsten in de grondexploitaties komen te vervallen. Bij elkaar een resultaat van 9,1 miljoen euro.

Reageer op dit artikel