nieuws

Startnotitie MER voor duizenden woningen in Bloemendalerpolder

regios

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Startnotitie MER (Milieu Effect Rapportage) vastgesteld voor de herontwikkeling van het gebied Bloemendalerpolder/KNSF in de Gooi en Vechtstreek.

De provincie onderzoekt de mogelijkheden voor de herontwikkeling van het gebied. Het gaat hier in totaal om 4500 woningen. In de MER worden diverse alternatieven voor de inrichting van de Bloemendalerpolder/KNSF onderzocht. In totaal gaat het om 3700 tot 3900 woningen in het buitengebied, 10 hectare kantoren en bedrijven en de inrichting van 210 hectare voor natuur, water en recreatie. De resterende 600 à 800 woningen komen via binnenstedelijke verdichting tot stand en worden niet in het MER betrokken.    

Reageer op dit artikel