nieuws

Stadsdeel hoofdstad berekent doelgroephuurprijs

regios

Stadsdeel Amsterdam-Centrum wil het onroerend goed dat in bezit is van het stadsdeel nadrukkelijker inzetten om bepaalde kwetsbare groepen in de binnenstad te houden en/of ze hier een kans te geven, zo staat in de begin deze week gepresenteerde notitie Strategische positie onroerend goedportefeuille.

Het gaat om startende ondernemers, kunstenaars, maar ook om grote culturele instellingen die mede het economisch en cultureel klimaat in de binnenstad bepalen. Aan deze doelgroepen kan een lage huur worden berekend, mits de opbrengsten van het totale onroerendgoedbezit kostendekkend blijven. Het resterende deel van de portefeuille wordt daarom marktconform verhuurd. Amsterdam-Centrum wil eveneens dat de kosten voor het groot en/of planmatig onderhoud volledig uit de vastgoedportefeuille worden gegenereerd. Om fluctuaties in dat onderhoud op te vangen, wordt het fonds Onderhoudsreserve Onroerend Goed de komende vijf jaar aangevuld van 717.000 euro tot 3 miljoen euro.Een en ander betekent dat bij aanvang van een nieuw huurcontract of bij aanvang van een nieuwe huurtermijn direct de doelgroephuurprijs of commerciële huurprijs wordt gevraagd. Doel is, zo stelt het Dagelijks Bestuur in de notitie, dat de kosten van het bezit en het beheer gedekt zijn en dat het onderhoud op orde is. Met welk percentage de commerciële huren in Amsterdam-Centrum door invoering van het nieuwe beleid gemiddeld zullen stijgen, kon het stadsdeel niet aangeven. Een woordvoerder van het stadsdeel hierover: ‘De commerciële huren worden bepaald door de markt. De huren worden aangepast zodra een huurcontract moet worden verlengd. Dat is dus per geval verschillend. Voor de niet-commerciële huren geldt een prijs van 93 euro per vierkante meter. In sommige gevallen leidt dit tot een huurverlaging, in andere gevallen tot een huurverhoging. Ook hier geldt weer dat de aanpassingen plaatsvinden zodra een huurcontract wordt verlengd. Het kan dus zijn dat die aanpassing pas over een aantal jaren plaatsvindt.’Per 1 maart 2004 heeft het stadsdeel Amsterdam-Centrum 290 verhuurbare objecten in bezit, die in totaal 646 verhuurbare eenheden omvatten met een gezamenlijk netto-vloeroppervlak van 125.810 m2. Van het totale netto-vloeroppervlak is 56 procent gekarakteriseerd als niet commercieel en 44 procent als commercieel.De notitie wordt in de vergadering van de raadscommissie Bouwen en Wonen van 22 september 2004 besproken en op 28 oktober2004 aan de stadsdeelraad voorgelegd.     

Reageer op dit artikel