nieuws

slokker ontwikkelt middenwillens gouda

regios

De gemeente Gouda en Slokker Vastgoed ondertekenden op 4 december de realisatieovereenkomst voor de bouw van 247 woningen en een zorgcentrum.

De bouw begint naar verwachting medio 2008. In het projectgebied Middenwillens worden 163 dure koopwoningen, 18 middeldure koopwoningen, 29 middeldure huurwoningen en 37 sociale huurwoningen gebouwd. Koopwoningen in de hogere prijsklassen is een segment dat in Gouda niet breed is vertegenwoordigd. Door te bouwen in deze prijsklasse hoopt de gemeente op een betere doorstroming op de Goudse woningmarkt. Dit is vastgelegd in de woonvisie.Ook wordt door Zorgpartners Midden-Holland een regionaal zorgcentrum gerealiseerd met ongeveer 190 bedden. Het zorgcentrum biedt een breed scala aan functies. Naast een permanente woonfunctie, is er ook verblijf voor kortere tijd. Bovendien zijn de ontmoetingsruimten en ruimten voor begeleiding en behandeling ook toegankelijk voor mensen die buiten het gebouw wonen. Dit zorgcentrum biedt hoogwaardige zorg, waarbij het bijzondere is dat alle bewoners een eigen kamer en sanitaire voorzieningen hebben.In juni 2004 heeft de gemeente Gouda een ontwikkelingscompetitie voor Middenwillens uitgeschreven. Slokker Vastgoed is toen op basis van hun ontwerp en bieding als winnaar naar voren gekomen. In januari 2005 is een ontwikkelingsovereenkomst gesloten tussen gemeente en Slokker Vastgoed. Afgelopen jaar is het prijsvraagontwerp verder uitgewerkt naar een definitief stedenbouwkundig plan. Daarnaast zijn het woningbouwprogramma, het programma van eisen voor de openbare ruimte en het beeldkwaliteitplan opgesteld en in de stuurgroep vastgesteld door bestuurders van beide partijen.

Reageer op dit artikel