nieuws

ruimteclaim nieuwe bedrijventerreinen ter discussie

regios

Kan het volbouwen van het Groene Hart worden voorkomen door herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen? En hoe kan dit worden betaald? Dit zijn de centrale vragen van het onderzoek Herontwikkeling verouderd vastgoed Rijnhaven van City Beautiful en Stogo Onderzoek+Advies, verricht in opdracht van Milieudefensie en de Zuid-Hollandse Milieufederatie.

De stuurgroep Oude Rijnzone wil 150 hectare nieuwe bedrijventerreinen aanleggen in de Oude Rijnzone. Dat is het gebied langs de Oude Rijn tussen Leiden en Bodegraven, midden in het Groene Hart. Uit eerder onderzoek van Stogo (september 2005) bleek dat voor dit gebied in de toekomst hooguit een derde (50 hectare) nodig is. Reden voor de milieuorganisaties om bij gemeenten en provincies te pleiten ‘af te zien van de aanleg van overbodige bedrijventerreinen’. Vrijdag 24 maart presenteren de onderzoekers het rapport.

Reageer op dit artikel