nieuws

RON en OPP samen in Westzanerpolder in Zaanstad

regios

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) en het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector (OPP), gaan gezamenlijk 44 hectare nieuw bedrijventerrein in de Westzanerpolder in Zaanstad realiseren.

Het nieuwe bedrijventerrein is gesitueerd in het zuidwestelijke deel van het aan het Noordzeekanaal gelegen terrein van 120 hectare dat onder de naam Hoogtij in de markt wordt gezet. In dit gedeelte wordt ook een zeehaventerrein gerealiseerd met een kadevoorziening met een lengte van 550 meter. Met de realisering van het nieuwe bedrijventerrein is een investering gemoeid van 50 à 60 miljoen euro. De prijs per vierkante meter zal variëren van 165 tot 195 euro. Eind vorige maand heeft de RON het terrein verworven. Inmiddels is begonnen met het bouwrijp maken. Ook worden momenteel gesprekken gevoerd met diverse gegadigden voor een vestiging op het terrein. RON is een publiek–private vennootschap die de commerciële onderdelen van het masterplan Noordzeekanaalgebied uitvoert, zoals herstructurering en ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen in de kanaalzone. OPP is een volle dochter van de Bank Nederlandse Gemeenten en heeft als doel om samen met overheden en corporaties in Nederland ruimtelijke plannen te ontwikkelen.     

Reageer op dit artikel