nieuws

Regio Rotterdam schrikt van goedkope bouwtaak

regios

Veel gemeenten rond Rotterdam zijn geschrokken van het aantal goedkope huur- en koopwoningen dat zij in de periode 2005-2010 moeten gaan bouwen.

In negen gemeenten gaat het om bijna de helft van de nieuwbouw, in vijf andere om eenderde van de woningproductie. De totale opgave moet tot 2010 leiden tot 4500 extra goedkope woningen in die gemeenten. De hoge aantallen vloeien voort uit de nota Elk zijn deel, die de stadsregio Rotterdam vorig jaar september vaststelde. Daarin werd vastgelegd dat met een regionaal woningprogramma de onbalans in de aandelen aan goedkope woningen moet worden weggewerkt. Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kennen een bovengemiddeld aantal goedkope woningen met alle sociale problemen van dien. Vanuit het idee van regionale solidariteit moeten er meer goedkope woningen in de andere regiogemeenten komen. Onlangs stelde het dagelijks bestuur van de stadsregio het beleidskader Vernieuwen en delen vast. Hierin worden nu concrete percentages genoemd over het aandeel van goedkope woningen. Gemeenten als Krimpen aan de IJssel, Albrandswaard en Barendrecht moeten fors meer goedkope woningen bouwen. Ook Ridderkerk, Spijkenisse, Hellevloetsluis, Rozenburg en Capelle aan de IJssel moeten flink wat goedkopere woningen realiseren. ‘Voor een aantal gemeenten is het even schrikken’, erkent Ate Stam, beleidsadviseur wonen bij de Stadsregio Rotterdam. ‘Tot nog toe werd in het algemeen gesproken over een hoger aandeel goedkope woningen en nu worden er percentages genoemd. Sommige gemeenten zitten hier nogal mee in de maag.’ Stadsregio voert druk overleg met de betrokken gemeenten over de invulling van de plannen. Na de zomer wil de regio spijkers met koppen slaan. Eerst moeten de achttien gemeenten nog een convenant tekenen over het investeringsbudget voor de stedelijke vernieuwing. Bovendien komt er een regionaal koop-, bouw- en sloopscenario en een overeenkomst over de woonruimteverdeling in de gemeenten. Sluitstuk van de regionale aanpak zijn de prestatieafspraken met de koepel van woningbouwverenigingen.

Reageer op dit artikel