nieuws

Provincie Overijssel regelt bestemming agrarische gebouwen

regios

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben regels vastgelegd voor de omgang met oude agrarische bedrijfsgebouwen.

Een deel van de gebouwen kan worden vervangen door woningen. Voorwaarde voor sloop is dat er voor het voormalige agrarische gebouw geen passende vervolgfunctie is en het geen waardevol, karakteristiek of monumentaal pand betreft. Gebouwen die niet worden gesloopt krijgen een nieuwe functie. Het dagelijks bestuur van de provincie wil de kwaliteit en sociaal-economische vitaliteit van het landelijk gebied met de maatregel verbeteren.De toekomstige uitvoeringsprogramma’s vormen een uitwerking van de startnotities Rood voor Rood (RvR), Rood voor Groen (RvG) en Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) die Provinciale Staten begin februari 2004 hebben aangenomen. Evaluatie van het beleid zal naar verwachting in 2008 plaatsvinden.Gedeputeerde Staten van Overijssel willen de voorgenomen regelingen met organisaties, instellingen en de betrokken partners bespreken. Daarvoor wordt een symposium georganiseerd op 17 mei aanstaande in Heino. De thema’s die tijdens deze middag onder andere aan de orde komen, zijn: gevolgen voor de ruimtelijke ordening, de economische mogelijkheden en kansen voor agrariërs, inwoners en het landelijk gebied     

Reageer op dit artikel