nieuws

provincie in ontwikkelingsbedrijf nhn

regios

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben gisteren besloten tot de oprichting en de deelneming in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV.

Het Ontwikkelingsbedrijf, waarin 29 gemeenten, regionaal bedrijfsleven, en de provincie de krachten bundelen, moet dé nieuwe economische aanjager worden in het noordelijk deel van de provincie. De ambitie van het Ontwikkelingsbedrijf is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het realiseren van ruimte voor economische en recreatief/toeristische activiteiten. De doelstelling is om het investeringsniveau minimaal (procentueel) gelijk te laten zijn met dat van heel Nederland, het aantal arbeidsplaatsen te laten groeien zodat de uitgaande pendel wordt verminderd en een jaarlijkse stijging van minimaal 2 procent van de bestedingen in het toerisme. Het aandelenkapitaal van de op te richten naamloze vennootschap bedraagt 50.000 euro, waarvan de helft in handen komt van de provincie. De overige helft van de aandelen wordt naar rato van het aantal deelnemers over de deelnemende gemeenten en de Kamer van Koophandel verdeeld. Gemeenten leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf naar rato van het aantal inwoners. De provincie verdubbelt deze bijdrage. Hierdoor kan het Ontwikkelingsbedrijf jaarlijks beschikken over 2,6 miljoen euro.

Reageer op dit artikel