nieuws

procedures tegen aanleg maasvlakte 2

regios

Milieudefensie slijpt de messen voor de juridische procedures tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

De milieuorganisatie heeft er goede hoop op dat ze het miljardenproject kan tegenhouden. Dat meldt Cobouw. Volgens Milieudefensie bevatten de onderzoeken ‘enorme tekortkomingen’ en leiden de plannen tot grote extra milieuverontreiniging waartegen onvoldoende maatregelen worden genomen. Milieudefensie heeft vorige week zijn zienswijze ingediend in het kader van de planologische kernbeslissing (PKB) voor het Project Mainport Rotterdam die de aanleg van de Tweede Maasvlakte mogelijk moet maken. Met het totale project is voor bijna 3 miljard euro aan investeringen gemoeid. De eerste fase is voorzien begin 2008, maar het havenbedrijf zelf heeft eerder al te kennen gegeven dat dit met het oog op de te verwachten beroepsprocedures wellicht niet zal worden gehaald. Deze procedures zullen op zijn vroegst eind dit jaar starten als de uitgewerkte plannen voor het project zijn vastgesteld. In de zienswijze stelt de milieuorganisatie dat veel grote milieugevolgen van de aanleg van de Tweede Maasvlakte niet of nauwelijks zijn onderzocht. Voor de organisatie staat vast dat de uitbreiding van de Rotterdamse haven enorme milieugevolgen heeft, alleen al vanwege de toename van de scheepvaart.

Reageer op dit artikel