nieuws

plannen voor golfbaan en woningbouw in hulst

regios

De gemeente Hulst bereidt in samenwerking met de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland, Dienst Landelijk Gebied en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen en de marktpartijen Rabo Vastgoed en AM de gebiedsontwikkeling Perkpolder voor.

Hoofdonderdelen zijn de aanleg van een jachthaven in de voormalige veerhaven in combinatie met het verleggen of aanpassen van de zeedijk, de bouw van 150 permanente en 200 recreatiewoningen en de aanleg van een 18-holes golfbaan.Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de raad voor te stellen een voorkeursrecht te vestigen op de gronden gelegen ten noorden van de kern Kloosterzande. Doel hiervan is om de positie die de gemeente bij de planontwikkeling heeft, te behouden en mogelijk te versterken. Na vestiging van het voorkeursrecht zijn eigenaren en zakelijk gerechtigden verplicht bij verkoop van hun onroerend goed dit eerst aan de gemeente aan te bieden.Binnen 8 weken moet het besluit van het college van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Als de raad conform het voorstel van het college besluit, dan geldt het voorkeursrecht voor een periode van 2 jaar.

Reageer op dit artikel