nieuws

plannen voor 18 holes golfbaan goatum

regios

Het gemeentebestuur van Boarnsterhim wil meewerken aan de komst van een 18 holes golfbaan in Goatum.

Hiervoor moet de bestemming van ongeveer 70 hectare agrarisch land worden gewijzigd. Initiatiefnemer voor de golfbaan is een groep investeerders met de naam Noordelijke Combinatie. Die heeft het afgelopen jaar in Goatum agrarisch land aangekocht. Naast een golfbaan komt er een driving range en een clubgebouw annex restaurant. De wens van de investeerders om bij de golfbaan tevens een appartementenhotel te bouwen, is door college in eerste instantie als ?te groot en te veel’ afgewezen. De golfaccommodatie is gepland tussen Pikmar, Tynje en Peanster Ie en komt als een van de weinige banen in Nederland aan openbaar vaarwater te liggen. Om vaarpubliek de gelegenheid te geven een balletje te slaan, wordt er tevens een haven aangelegd.

Reageer op dit artikel