nieuws

plan zuidelijk deel drie hoefijzers krijgt vorm

regios

Het College van burgemeester en wethouders van Breda geeft het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp voor de inrichting van het zuidelijk deel van het terrein de Drie Hoefijzers vrij voor consultatie.

Het ontwerp is opgesteld in opdracht van gebiedsontwikkelaar AM. Voor het noordelijk deel worden de plannen nog verder uitgewerkt voordat ook voor dit deel een voorlopig ontwerp gepresenteerd zal worden. De gemeente Breda, AM en Interbrew (inmiddels Inbev) sloten in 2005 een raamovereenkomst waarin de hoofdlijnen voor het plan zijn vastgelegd. De daadwerkelijke start van de bouw is, na het doorlopen van de procedures, naar verwachting in 2007. Het voorlopig ontwerp sluit aan op de hoofdlijnen die eerder zijn vastgesteld. Daarnaast is er nu duidelijkheid over de inpassing en uitbreiding van de St. Josephschool. Drie Hoefijzers is het eerste onderdeel van Via Breda dat in uitvoering komt. In het plan komt een combinatie van woningen, kantoren, culturele voorzieningen en horeca. Waardevolle en karakteristieke cultuurhistorische gebouwen zijn bewaard en ingepast in het plan. De consultatie start op 1 juni 2006 en duurt tot en met 13 juli 2006. Op 1 juni organiseren de gemeente, AM en Inbev een informatieavond over het plan. De reacties worden meegenomen in het definitief ontwerp en de ruimtelijke ordeningsprocedures.

Reageer op dit artikel