nieuws

plan megakantoor groningen via pps-constructie

regios

De Informatie Beheer Groep (IB-Groep) en de Belastingdienst gaan op de Kempkensberg in Groningen een gezamenlijk kantoor bouwen voor in totaal ongeveer 2.

00 medewerkers. Het nieuwe pand van 47.000 m2 wordt met 92 meter het hoogste kantoorgebouw van de stad, slechts 5 meter lager dan de Martinitoren. Inmiddels heeft de Rijksgebouwendienst (Rgd) de aanbesteding conform de Europese regelgeving aangekondigd. De gemeente Groningen heeft deze week besloten tot verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan met daarin ook ruimte voor woningbouw op de locatie Engelse Kamp. Het rijkskantoor krijgt ook een parkeergarage voor 675 auto’s en 1.500 fietsen met daarboven een openbare stadstuin met een oppervlakte van 9.000 m2 met waterpartij en mogelijk een paviljoen met commerciële functies. Het gebouw moet begin 2011 klaar zijn. Het begin van de bouw is voorzien in 2008. Pas nadat de nieuwe huisvesting is gerealiseerd, worden de bestaande gebouwen gesloopt. De nieuwbouw in Groningen is het eerste grote nieuwbouwproject van de Rgd dat volgens een nieuw aanbestedingsconcept tot stand komt. Daarin worden ontwerp, bouw, financiering, exploitatie en onderhoud in één pakket voor een periode van in principe twintig jaar aan de markt uitbesteed. Alleen marktpartijen waarin deze disciplines, dan wel een belangrijk deel daarvan, zijn vertegenwoordigd, kunnen op de aanbesteding intekenen. In de praktijk betekent dit, dat markpartijen zich zullen organiseren in consortia. Het nieuwbouwproject in Groningen is een van de landelijke pilots waartoe het kabinet enkele jaren geleden heeft besloten, mede als uitvloeisel van discussies in de Tweede Kamer over het maken van prijsafspraken in de bouw. De verwachting is dat de PPS-constructie bijdraagt aan transparantie in het aanbestedingsproces, beperking van de bouw- en exploitatiekosten en ook innovatie, omdat een integrale aanpak vraagt om nieuwe werkwijzen en oplossingen.

Reageer op dit artikel