nieuws

Overeenkomst over 746 woningen Leidsche Rijn

regios

De gemeente Utrecht en de Oostveen Vastgoed Groep hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de bouw van 746 woningen op acht bouwlocaties in deelgebied Het Zand in de Vinex-locatie Leidsche Rijn te Utrecht.

De partijen zijn blij dat ze met het sluiten van de overeenkomst hun ‘juridische strijd’ over Het Zand achter zich kunnen laten. De Oostveen Vastgoed Groep heeft in deelgebied Het Zand veel grond in eigendom en heeft eerder met een aantal grondeigenaren samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Met de overeenkomst wordt volgens de gemeente Utrecht voorkomen dat beslissingen hierover juridische procedures zouden vereisen, ‘zoals eerder in Langerak het geval was. Als gevolg daarvan kan voor de betrokken grond aanwijzing in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) vervallen en kunnen lopende juridische procedures rondom grondposities in Het Zand worden ingetrokken’, stelt de gemeente Utrecht in een persbericht. De overeenkomst gaat over de realisatie van 746 woningen, verspreid over acht bouwlocaties in deelgebied Het Zand. Het gaat om zowel eengezins- als meergezinswoningen in verschillende prijscategorieën (124 goedkoop, 357 middelduur en 265 duur). De gemeente koopt in totaal ruim 27,5 hectare grond van de Oostveen Vastgoed Groep tegen een marktconforme prijs, inclusief een vergoeding voor opstallen en bijkomende kosten. De verwachte opbrengst voor de gemeente als gevolg van de uitgifte van grond voor woningbouw is geraamd op ongeveer 37,5 miljoen euro.    

Reageer op dit artikel