nieuws

ontwikkeling centrum ede op schema

regios

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ede, ING Vastgoed en ontwikkelingsmaatschappij Ede wordt na 31 december 2006 niet verlengd.

Voor de nu lopende projecten in het centrum is het verlengen van de overeenkomst niet nodig. Dat meldt de gemeente Ede in een persbericht. Uit de jaarlijkse voortgangsrapportage Ede Centrum over 2005 blijkt dat het project Ede Centrum goed op schema ligt. Hoogtepunt was de ingebruikname van de vernieuwde markt met de parkeergarage en de nieuwbouw op de plek van de voormalige Hof van Gelderland. In 2007 kan de ontwikkeling van het voormalige Groenwoudtpand beginnen. Ook het Kerkplein en het Raadhuisplein zullen in de loop van 2007 worden aangepakt.Dat de aanpak van het centrum succesvol is, blijkt wel uit het feit dat het aantal gebruikers van de beide parkeergarages en (dus) de bezoekersaantallen van Ede Centrum, blijven toenemen. Het project als geheel ligt ook in financieel opzicht uitstekend op schema. Op een totaal projectbudget van 28,2 miljoen euro voorziet de gemeente een tekort van ongeveer 0,1 procent (29.000 euro).

Reageer op dit artikel