nieuws

ombouw van 240.000 m2 kantoorruimte

regios

Van de ongeveer 480.000 m2 leegstaande

antoorruimte in Amsterdam die door de markt wordt beschouwd als kansloos dan wel kansarm, verwacht kantorenloods Cor Brandsema dat daarvan de helft over ongeveer vijf jaar een andere bestemming heeft gekregen of door sloop van de markt is gehaald. Brandsema verklaarde dit gisteren op een persbijeenkomst waar hij en stadsloods Mieke Heim de plannen toelichtten om leegstaande kantoren te transformeren naar andere functies, zoals wonen, culturele- of andere bestemmingen. Brandsema vervult per 1 oktober de door het gemeentebestuur nieuw ingestelde, functie van kantorenloods. Hij moet het omzetten van kantoren in andere functies makkelijker maken. Door transformatie te faciliteren hoopt de gemeente Amsterdam de steeds groeiende leegstand te beperken. Maar, zo houdt de gemeente een (financiële) slag om de arm: initiatieven voor transformatie moeten in eerste instantie gebouweigenaren, beleggers en projectontwikkelaars nemen. Volgens Brandsema gaat het in dit opzicht de goede kant op: ?We zijn al in gesprek met eigenaren die ongeveer 95.000 m2 van de kansarme of kansloze kantoorruimte in bezit hebben. Er zijn zelfs al ontwikkelaars die dergelijke panden op risico willen kopen om daaraan vervolgens een andere bestemming te geven.’ Aan de vraagzijde blijkt ook sprake van grote interesse. Stadsloods Heim: ?We hebben nu ongeveer 200 zoekenden in kaart gebracht. Bijna elke dag belt er wel een instelling, zoals een corporatie, een kerkgenootschap of een culturele instelling die geïnteresseerd is in leegstaande kantoorruimte.’ Binnen enkele maanden verwachten kantorenloods en stadsloods concrete projecten te kunnen presenteren.Begin 2006 bedroeg de leegstand ongeveer 1,2 miljoen vierkante meter, 18,5 procent van de voorraad, terwijl een leegstand tussen 5 en 8 procent als gezond wordt gezien. Daarbij bestaan er nog ?harde’ en ?zachte’ plannen voor de ontwikkeling van nog eens 3,7 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Volgens de gemeente is tot 2030 echter maar ongeveer 1,5 miljoen nieuwe kantoorruimte nodig. Naast het instellen van een kantorenloods wil de gemeente Amsterdam dan ook plannen schrappen dan wel temporiseren om de leegstand zo veel mogelijk beperkt te houden.

Reageer op dit artikel