nieuws

nijmegen kiest definitief voor koers west

regios

Definitief kiezen voor de aanleg van de tweede stadsbrug en de woonwijk Waalfront.

Dat stellen burgemeester en wethouders van Nijmegen voor aan de gemeenteraad. In 2003 stelde de gemeenteraad het document Koers West, samen bouwen aan een sterke stad vast. Dat plan omvat de ontwikkeling van het Waalfront als stedelijke woonwijk, de aanleg van een tweede stadsbrug en de opwaardering van het bedrijventerrein Noord- en Oostkanaalhavens. Destijds is de afspraak gemaakt dat de raad eind 2006 een expliciet besluit neemt over de voortgang van Koers West als geheel en per pijler. Dit om het zogenoemde Betuwelijn-syndroom te voorkomen, waarbij een ingezet project niet meer is te stoppen ondanks uit de hand lopende kosten.Burgemeester en wethouders stellen op dit ijkmoment vast dat de projecten van Koers West van groot belang zijn voor Nijmegen en voor Nijmegen-West in het bijzonder. Met Koers West ontwikkelt de stad een verouderd industrieel gebied tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar woon-werkgebied. Het past ook in de nieuwe oriëntatie van Nijmegen op de Waal. De stadsbrug zorgt voor een betere bereikbaarheid van Nijmegen en een aansluiting van het nieuwe noordelijke stadsdeel de Waalsprong op de bestaande stad. Het Waalfront biedt 2600 woningen en gevarieerde voorzieningen aan de rivier.De plannen zijn zowel financieel als economisch uitvoerbaar. De gemeente investeert de komende jaren ruim 80 miljoen euro in Koers West. De overige financiële middelen komen uit subsidies van andere overheden. Voor de ontwikkeling van het Waalfront heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met Rabo Vastgoed, waarbij de twee partijen de financiële risico’s delen. Koers West is inmiddels onderdeel van de ruimtelijke plannen van de provincie Gelderland en wordt door het ministerie van VROM positief beoordeeld in de uitvoering van de nota Ruimte. Op 20 december bespreekt de gemeenteraad het voorstel tot een GO voor Koers West.

Reageer op dit artikel