nieuws

nieuwe fase herontwikkeling laakhaven west

regios

De herontwikkeling van het Laakhavengebied in Den Haag gaat een nieuwe fase in.

De afgelopen jaren hebben de deelgebieden Laakhaven Centrum en Laakhaven Hollands Spoor al een ware metamorfose ondergaan. De komende vijf tot tien jaar ligt het accent vooral op Laakhaven West en het gebied rond de Petroleumhaven. Voor de bouwplannen in Laakhaven West heeft de gemeente Den Haag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een consortium dat bestaat uit Johan Matser Projectontwikkeling, Haag Wonen Kristal en Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Het consortium en de gemeente staan de komende jaren garant voor de bouw van 600 tot 1.000 woningen en ongeveer 15.000 m2 bedrijfsruimte in Laakhaven West. KCAP uit Rotterdam maakt in de komende maanden een stedenbouwkundig ontwerp, waarna in 2007 wordt begonnen met de bouw van het nieuwe Laakhaven West. Midden jaren tachtig werd een begin gemaakt met de aanpak van Laakhaven, het overslaggebied dat er vervallen en verpauperd bij lag. Sindsdien staan er bij de herontwikkeling drie aspecten centraal: wonen, onderwijs en werken. Nieuw Laakhaven meet ongeveer anderhalve kilometer bij 300 meter, wat gelijk staat aan ongeveer 45 hectare. De aanwezigheid van het water, de bijzondere en moderne architectuur en het mooie openbaar groen maken Nieuw Laakhaven tot een uniek stukje Den Haag. Het gebied ligt dichtbij de Haagse binnenstad en de bereikbaarheid, zowel met de auto als per openbaar vervoer, is prima. De voormalige KPN Hallen aan de 1e Lulofdwarsstraat vormen een beeldbepalend element van Laakhaven West. Deze karakteristieke hallen uit de jaren twintig van de vorige eeuw moeten de komende jaren worden ontwikkeld tot een evenementenhal. Om de plannen te verwezenlijken is de gemeente op zoek naar een entrepreneur voor de voormalige KPN Hallen. Commerciële exploitatie is daarbij een belangrijke voorwaarde. Het nu gevormde consortium gaat zich de komende jaren richten op de herontwikkeling van Laakhaven West. Maar ook in andere delen van Nieuw Laakhaven wordt nog volop gebouwd. Zo begint Duwo eind dit jaar in Laakhaven Centraal met de bouw van een complex met 650 jongerenwoningen. En op de hoek van de Waldorpstraat en het Leeghwaterplein wordt binnenkort gebouwd aan de nieuwe hoofdvestiging van de Mondriaan Onderwijsgroep. Rond de Petroleumhaven wil de gemeente de komende jaren ongeveer 250 woningen en 4.100 m2 bedrijfsruimte realiseren. Bovendien voorziet het plan voor de Petroleumhaven in de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en ambulancepost (hoek Hildebrandplein/ Waldorpstraat), een bedrijfsverzamelgebouw (langs het spoor) en een Esso benzinestation (Hildebrandplein).

Reageer op dit artikel