nieuws

nieuwbouw kromhout kazerne op basis van pps

regios

De nieuwbouw van de Kromhout Kazerne in Utrecht en de exploitatie van deze nieuwbouw en de bestaande bouw wordt via een publiek-private samenwerkingsconstructie (PPS) aanbesteed en uitgevoerd.

Het PPS-contract voorziet in de realisatie eind 2009 van kantoorruimte voor 2000 medewerkers, waaronder het operationele hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, facilitaire ondersteuning en andere voorzieningen op het terrein van de Kromhout Kazerne. Het project vergt een investering van meer dan 250 miljoen euro en heeft een looptijd van 25 jaar. Het is een pilot, waarmee het ministerie van Defensie ervaring wil opdoen met het realiseren van huisvesting en huisvestingsdiensten op basis van PPS.De afgelopen periode is gewerkt aan de laatste details van de verschillende aanbestedingsdocumenten, zoals de aanbestedingsleidraad en de outputspecificatie. Ook is de PSC (Public Sector Comparator) verder verfijnd. Op basis van deze gegevens wordt binnen Defensie het benodigde budget gereserveerd. Deze activiteiten geven de markt de zekerheid dat als de aanbesteding begint, Defensie ‘goed is voor zijn geld’. Voor de geïnteresseerde marktpartijen begint nog deze zomer de selectieprocedure waarbij zij nog niet inhoudelijk aan de slag gaan, maar ‘slechts’ dienen aan te tonen dat zij aan alle formele eisen voldoen. De verwachting van Defensie is dat deze aanpak lagere kosten met zich meebrengt in vergelijking tot uitvoering in eigen beheer.

Reageer op dit artikel