nieuws

ministers: moerdijkse hoek niet schrappen

regios

De ministers Brinkhorst (Economische Zaken) en Dekker (VROM) zijn het niet eens met het schrappen van de aanleg van het industrieterrein Moerdijkse Hoek.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het gemeentebestuur van Moerdijk hebben samen besloten tot een alternatief plan voor het omstreden industriegebied. In de Nota Ruimte van het kabinet is Moerdijkse Hoek aangewezen als een van de weinige terreinen van nationaal belang voor duurzame economische groei. Afgelopen zomer heeft het Rijk op verzoek van de provincie een overeenkomst gesloten met Noord-Brabant, die voorziet in de aanleg van het industriegebied. Het schrappen van het grootschalige bedrijventerrein met een oppervlakte van 600 hectare is goed gevallen bij Milieudefensie. Ook de Socialistische Partij ziet er liever landbouwgrond dan industrie. De gemeenteraad en Provinciale Staten moeten hierover nog beslissen. De ministers Brinkhorst en Dekker lieten donderdag weten ‘zeer verbaasd’ te zijn over het schrappen van het industriegebied. Volgens de bewindslieden zegt de provincie ten onrechte dat die het besluit baseert op een stuk van het Centraal Planbureau (CPB), waaruit zou blijken dat de behoefte aan extra ruimte voor industrie sinds 1999 is gehalveerd. Het CPB zegt zelf dat het stuk niet geschikt is voor deze besluitvorming. Bovendien ‘wordt veronachtzaamd dat het terrein van bovenregionale betekenis is’, aldus Brinkhorst en Dekker. ‘Op het eerste gezicht lijkt de provincie de weg van de minste weerstand te kiezen. De plannen getuigen niet van de ambitie om de potenties van de regio tussen Rotterdam en Antwerpen te benutten’, aldus de bewindslieden. Het Rijk zal de Brabantse plannen nader bestuderen. Mocht blijken dat Brabant inderdaad minder ruimte nodig heeft voor de industrie, dan zet dit de bijdrage van het Rijk aan de herstructurering van Brabantse bedrijventerreinen ‘in een ander perspectief,’ aldus Brinkhorst.

Reageer op dit artikel