nieuws

KvK Utrecht vreest vertraging aanpak Stationsgebied

regios

De Kamer van Koophandel Utrecht maakt zich grote zorgen over de besluitvorming die donderdag plaatsvindt in de Utrechtse gemeenteraad over het geactualiseerde Masterplan Stationsgebied.

De KvK vindt dat na twintig jaar discussie op korte termijn een begin moet worden gemaakt met de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het Stationsgebied. ‘Uitstel van de uitvoering door het Masterplan niet vast te stellen is onverantwoord en onacceptabel.’ Dit staat in een brief van KvK-voorzitter J. Bielders aan de gemeenteraadfracties die gisteren is verzonden. Tegen de plannen bestaat veel weerstand, onder meer omdat de bezwaarmakers menen dat vastgoedonderneming Corio, eigenaar van het winkelcentrum Hoog Catharijne, een te zware stempel drukt op de plannen. Diverse fracties uit de gemeenteraad zeiden de afgelopen weken dat Utrecht zich uitlevert aan de belegger als de contracten nu worden ondertekend.De Kamer van Koophandel Utrecht stelt echter dat bij uitstel of zelfs afstel de knelpunten in leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid niet op korte termijn kunnen worden opgelost. ‘De verpaupering van voorzieningen in het Stationsgebied zal dan doorzetten.’ Ook zullen de capaciteitsproblemen in onder andere de voetgangerspassages en trein- en busstations verder toenemen. Uitstel leidt bovendien ‘tot forse economische schade door het mislopen van Rijksbijdragen (ruim 300 miljoen euro) en private investeringen (geraamd op ruim 2 miljard euro).’     

Reageer op dit artikel