nieuws

in regio waterland tot 2020 600 woningen

regios

In de regio Waterland mogen tot 2020 600 nieuwe woningen worden gebouwd, waarvan een deel buiten bestaand stedelijk gebied.

Er komen woningen in onder andere de landelijke gebieden van Broek in Waterland, Ilpendam-Noord, Marken, Middenbeemster, Neck, Purmerland en Oosthuizen. Voorwaarde bij de bouw is het behoud van cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Dat staat in de streekplanuitwerking Waterlands Wonen die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 28 februari hebben vastgesteld.Bouwen in kwetsbare gebieden leek altijd onmogelijk. Bij het uitwerken van het streekplan Waterlands Wonen is zorgvuldig onderzocht hoe ruimtelijke ontwikkeling wel hand in hand kan gaan met behoud van natuur en cultuurhistorische waarden van een gebied.De Provinciale Staten hebben bij vaststelling van het streekplan Noord-Holland Zuid in 2003 een aanzet gegeven voor gespreid bouwen in landelijk gebied. Tot nu toe zaten die gebieden op slot en werd uitsluitend geconcentreerd gebouwd in grotere kernen om zo het landschap te sparen. Gebleken is echter dat door gebrek aan vernieuwing en verjonging, de kleine kernen in deze regio hun leefbaarheid verliezen. De nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de leefbaarheid van de kernen, de vitaliteit van het platteland en de identiteit van Waterland voor landschap, cultuurhistorie en natuur. Om de kwaliteit van de cultuurhistorisch waardevolle landschappen te waarborgen vraagt de provincie de gemeenten bij het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties een beeldkwaliteitsplan op te stellen gekoppeld aan kwaliteitscriteria.In de regio Waterland zullen 2000 woningen binnen bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd. De overige woningen zullen worden gebouwd op nieuwe locaties. In het streekplan Noord-Holland Zuid is dat al voorzien voor de Zuidpolder bij Edam-Volendam waar 1050 woningen komen. Verder zullen er 450 woningen worden gebouwd in Zuidoostbeemster en 740 in Lange Weeren bij Edam-Volendam. Het restant wordt gespreid gebouwd in de regio Waterland.

Reageer op dit artikel