nieuws

hulst presenteert schets perkpolder

regios

De gemeente Hulst heeft het schetsontwerp voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder gepresenteerd.

De economische dynamiek en de belevingswaarde van Perkpolder zijn sinds het verdwijnen van het veer Kruiningen-Perkpolder in verval geraakt. Hulst heeft om die reden, samen met de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat, het initiatief genomen te investeren in de sociaal-economische ontwikkeling en de natuurontwikkeling van Perkpolder. In de integrale planvisie zijn het samensmelten van natuur en wonen cruciaal. Het programma voor Perkpolder omvat ongeveer 350 permanente- en recreatiewoningen, een jachthaven, een golfbaan, een hippisch centrum, een wellness hotel en natuurontwikkeling. De uitgangspunten van het schetsontwerp zijn het karakteristieke landschap, de unieke ligging aan de Westerschelde en de cultuurhistorie. Om van Perkpolder een aantrekkelijk woon- en recreatielandschap te maken, wordt het bestaande, relatief eenvormige landschap omgevormd tot een meer afwisselend landschap. Dijkpatronen, bodemhoogte, zoetwatervoorziening, dynamiek van het getij, bestaande eigendomsgrenzen en bestaande bebouwing bepalen in belangrijke mate de nieuwe inrichting van het landschap. Het ontwerp is van Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt en Buro Lubbers.De gemeente Hulst heeft in 2005, in samenwerking met de overige initiatiefnemers, een private partner gezocht die de gebiedsontwikkeling Perkpolder risicodragend kan ontwikkelen. AM en Rabo Vastgoed zijn na de selectieprocedure als private partners geselecteerd. AM en Rabo Vastgoed hebben in de afgelopen periode samen met de gemeente Hulst, de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Stedenbouwkundige Cees Rijnboutt heeft in dit proces als facilitator opgetreden. Dit najaar tekenen de betrokken overheden volgens planning een bestuursovereenkomst. Daaropvolgend zal een samenwerkingsovereenkomst met AM en Rabo Vastgoed worden gesloten. De verwachting is dat in 2008 de uitvoering kan beginnen.

Reageer op dit artikel