nieuws

herontwikkeling winkelcentrum lewenborg

regios

Rodamco Europe in Nederland heeft vrijdag een intentieovereenkomst ondertekend met de gemeente Groningen voor revitalisering van winkelcentrum Lewenborg.

Naast herontwikkeling van dit wijkwinkelcentrum (ongeveer 6.700 m2) zal het met 1.600 m2 worden uitgebreid. De investering bedraagt ongeveer 6 miljoen euro.De kwaliteitsimpuls – zowel in vormgeving als in branchering – die winkelcentrum Lewenborg hiermee krijgt past binnen de upgrading van het centrumgebied Lewenborg, zoals vastgelegd binnen het stedenbouwkundig plan van de gemeente. Het plan wordt positief gesteund door zowel winkeliers als omwonenden. Winkelcentrum Lewenborg bestaat momenteel uit 33 winkelunits en is gesitueerd in het centrum van Lewenborg. Door uitbreiding van het wijkwinkelcentrum met 1.600 m2 ontstaat er ruimte voor verplaatsing van de Aldi Supermarkt (huidige locatie Lichtboei) en kan er ook in de branchering een kwaliteitslag worden gemaakt door toevoeging van nieuwe winkelunits. Renovatie en een meer extraverte vormgeving zullen winkelcentrum Lewenborg een eigentijds gezicht geven. Naar verwachting zal nog in 2006 een realisatieovereenkomst kunnen worden ondertekend, waarin de plannen tussen gemeente en Rodamco Europe in Nederland nader worden vastgelegd. In 2007 en 2008 zal de herontwikkeling worden gerealiseerd. In 2009 moet het plan worden opgeleverd. Uitgangspunt voor de periode van de bouw is dat de huidige winkels open en bereikbaar zullen blijven.

Reageer op dit artikel