nieuws

Herontwikkeling Leeuwarder Wilhelminaplein stap verder

regios

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden hebben groen licht gegeven voor de uitwerking van de plannen voor de herontwikkeling van het Wilhelminaplein.

Op het programma staan de herontwikkeling van het kernwinkelgebied, aanleg van een vernieuwd stadsplein, reconstructie van verbindingsstegen, de bouw van winkelruimte, woningen en een nieuw Fries museum. De geschatte kosten voor de herontwikkeling bedragen ongeveer 118 miljoen euro. De gemeente Leeuwarden werkt binnen dit project, dat Nieuw Zaailand is genoemd, samen met de provincie Fryslân, Fries Museum, Achmea en ING Real Estate. De plannen hebben een steuntje in de rug gekregen door een legaat van de in 2001 overleden Friese architect Abe Bonnema. Bonnema heeft 18 miljoen euro nagelaten voor de bouw van een nieuw Fries museum. Hij stelde daar wel een aantal voorwaarden aan. Een van die voorwaarden is dat het nieuwe museum op het Wilhelminaplein komt en dat architect Hubert Jan Henket tekent voor het ontwerp. Naar schatting van het gemeentebestuur komen de totale kosten voor de bouw van het museum op 25 tot 40 miljoen euro. Naast het legaat van Bonnema, wordt voor de realisering van alle plannen geput uit regionale en landelijke subsidiepotten (19 mln euro) en bijdragen van gemeente en provincie (29,5 miljoen euro) en marktpartijen (51,5 miljoen euro). Op 11 oktober neemt de gemeenteraad van Leeuwarden een besluit over het voorstel van burgemeester en wethouders. Leeuwarden verwacht voor 2007 met de uitvoering van project Nieuw Zaailand te kunnen beginnen.     

Reageer op dit artikel