nieuws

Herontwikkeling bedrijventerrein Twentekanaal op stapel

regios

Met de verplaatsing van de puinbreker van de Twentse Recycling maatschappij naar het terrein van afvalverwerkingsbedrijf Twence, begint in de loop van 2005 de herstructurering van bedrijventerrein Twentekanaal.

Het college van burgemeester en wethouders in Hengelo heeft samen met de Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal (BIT) een masterplan voor de verbetering van bedrijventerrein Twentekanaal gepresenteerd. De verplaatsing van de puinbreker maakt de herontwikkeling van een gebied van 11 hectare mogelijk. Op termijn zal netto 8 hectare uitgeefbaar zijn voor uitgifte. De totale kosten van het project bedragen 13,6 miljoen euro. Voor een bijdrage aan deze ontwikkeling zal nog dit jaar een subsidie worden aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken. Bedrijventerrein Twentekanaal is een van de grootste bedrijventerreinen in Twente. Het terrein huisvest op dit moment ongeveer 300 bedrijven met in totaal 9000 arbeidsplaatsen.     

Reageer op dit artikel