nieuws

Hardenberg kampt met oude bestemmingsplannen

regios

De gemeente Hardenberg schiet tekort bij het vernieuwen van haar bestemmingsplannen.

Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van VROM. Ook het toezicht op en de handhaving van de bestemmingsplanvoorschriften, bouw- en sloopvergunningen schiet tekort. De risico’s die hieruit voortvloeien, worden dit jaar in beeld gebracht. De gemeente beschikt wel over een actualiseringsplan en heeft het convenant ‘De Ruimte op Orde’ met de provincie Overijssel ondertekend. De gemeente Hardenberg heeft na overleg met VROM een plan van aanpak opgesteld.

Reageer op dit artikel