nieuws

gs utrecht: één bestuur voor randstad

regios

Het dagelijkse bestuur van de provincie Utrecht wil één bestuurlijke autoriteit voor de Randstad.

Dit nieuwe Randstadbestuur is hard nodig om de maatschappelijke problemen in het gebied voortvarend bij de kop te pakken, aldus GS. Het college wil met deze boodschap ‘een open discussie aanzwengelen’ met Provinciale Staten over een gemeenschappelijk provinciaal standpunt.Het nieuwe bestuur is noodzakelijk volgens GS gezien het feit dat dertien rijksdepartementen, vier provincies, 190 gemeenten, vier Kaderwetgebieden en vele andere publieke organen met elkaar in de Randstad de dienst uitmaken. Deze ‘bestuurlijke spaghetti’ vraagt bij voorkeur om bundeling van de vier Randstadprovincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. De bestuurskracht voor deze nieuwe Randstadautoriteit moet niet alleen komen uit provinciale schaalvergroting maar ook uit een herschikking van taken met het Rijk en de gemeenten in de Randstad.

Reageer op dit artikel