nieuws

facelift voor bedrijventerrein overleek in medemblik

regios

De provincie Noord-Holland verleent aan de gemeente Medemblik ruim 1 miljoen euro subsidie voor de herstructurering van het bedrijventerrein Overleek.

Op dit bedrijventerrein zijn watersport of watergebonden bedrijven gevestigd. Met de subsidie uit het provinciale actieprogramma Water als economische drager wordt onder andere een nieuwe botenlift gerealiseerd.Het bedrijventerrein Overleek heeft nu te leiden onder beperkte bereikbaarheid, verpaupering en vertrek van bedrijven. Met de subsidie worden de openbare wegen heringericht, aanpassingen uitgevoerd aan de kade en ook het Overlekerkanaal wordt voor een deel gebaggerd. Daarnaast zal samen met acht jachtbouwers een botenlift worden gerealiseerd. Met deze botenlift, met een capaciteit van 50 ton, kunnen andere, nieuwe klanten worden bediend. De financiële injectie van de provincie moet zorgen voor een aantrekkelijk watergebonden bedrijventerrein, met meer kwaliteit en goede vestigingscondities, zodat de werkgelegenheid behouden blijft of toeneemt. Hans Schipper, gedeputeerde economische zaken: ‘Met dit project kunnen we laten zien dat er met de combinatie watersport en bedrijventerreinen nog een wereld te winnen is.’ Naar verwachting beginnen de werkzaamheden dit voorjaar. Vanuit het provinciale actieprogramma Water als economische drager kan in 2006 nog voor 15,1 miljoen euro aan projecten worden ondersteund. De projecten moeten binnen drie jaar uitvoeringsgereed zijn, een groei in arbeidsplaatsen aantonen en passen in de drie hoofddoelen: recreatie en toerisme (watersport), goederenvervoer over water en watergebonden bedrijvigheid.

Reageer op dit artikel