nieuws

Extra budget voor woningbouw Knooppunt Arnhem-Nijmegen

regios

Minister Dekker van VROM wil op korte termijn een convenant sluiten met het knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) om afspraken te maken over de woningbouw in deze regio.

Ze stelt in totaal een extra budget van 52,7 miljoen euro in het vooruitzicht als het KAN er in slaagt in de periode 2005-2009 24.600 woningen te bouwen. Dit betekent een verdubbeling van de woningbouwproductie van de afgelopen jaren. Een en ander hangt samen met het voornemen van het Rijk om het woningtekort in 2010 te hebben opgelost. Het convenant wordt op verzoek van de minister snel getekend met de voorwaarde dat de KAN-raad zich in het akkoord kan vinden. Het is het eerste convenant ‘Woningbouwafspraken 2005-2009’ dat het Rijk met een regio sluit.     

Reageer op dit artikel