nieuws

eindhovense corporaties mogen fuseren

regios

De corporaties Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen en Woningstichting SWS in Eindhoven mogen fuseren.

De NMa heeft bepaald dat de fusie geen negatieve gevolgen voor de concurrentie zal opleveren. Deze uitspraak heeft mogelijk implicaties voor alle volgende fusies van corporaties.De NMa startte een onderzoek naar de aangekondigde fusie op basis van een vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van een verstoring van de concurrentieverhoudingen. Dit onderzoek wekte verbazing, omdat het ministerie van VROM geen bezwaar had tegen de fusie. VROM is juist van mening dat fusies van woningcorporaties wenselijk zijn vanwege de vergroting van de financiële draagkracht. Na onderzoek is de NMa tot de conclusie gekomen, dat de concurrentieprikkels op het gebied van sociale woningbouw de komende jaren nauwelijks relevant zullen zijn.

Reageer op dit artikel