nieuws

eerste overeenkomst ontwikkeling harnaschpolder

regios

Volker-Wessels Vastgoed uit Zoetermeer heeft met de gemeenten Delft en Midden-Delfland een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 600 woonhuizen in de Harnaschpolder.

Voorts zal het bedrijvenschap Harnaschpolder binnenkort een overeenkomst sluiten met ABB Vastgoed uit Naarden en Residentie Vastgoed uit Oudenburg voor de ontwikkeling van het geplande 80 hectare grote bedrijventerrein. De Harnaschpolder is een glastuinbouwgebied langs de A-4 dat tussen nu en 2012 wordt ontwikkeld tot woonwijk annex bedrijventerrein. In het gebied, dat de gemeenten Den Haag, Delft en Midden-Delfland bestrijkt, is ruimte voor 2.300 woningen en 80 hectare bedrijventerrein.De gemeente Den Haag beoogt de bedrijventerreinen Laakhavens en Binckhorst naar de Harnaschpolder te verplaatsen. In Harnaschpolder Delft komen ongeveer 1.300 nieuwe woningen, Midden-Delfland neemt de overige 1000 woningen voor zijn rekening. De gemeenten benadrukken dat het hier niet een ‘grauw, saai blok asfalt en beton’ betreft, maar er een ‘duurzaam, groen en milieuvriendelijk woon-werklandschap’ zal verrijzen. Een deel van de kassen is reeds gesloopt. Het gebied wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Eind dit jaar wordt met de bouw begonnen.

Reageer op dit artikel