nieuws

B&W akkoord met herziening bestemmingsplan Industriegebied Amstel

regios

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben ingestemd met de voorbereiding van een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Industriegebied Amstel en het bestemmingsplan Industriegebied Weespertrekvaart.

In juni 2002 is in de ruimtelijke visie Overamstel voor het noordelijke deel van het bedrijvengebied Amstel Businesspark een omzetting tot gemengd woon/werkgebied voorgesteld. In 2003 is het Structuurplan 2003-2010 ook Kiezen voor Stedelijkheid aangenomen. De gemeenteraad heeft hierbij een amendement toegevoegd dat in het gebied Overamstel moet worden ingezet op een zo groot mogelijk aantal woningen. Op 19 november 2003 besloot de gemeenteraad vervolgens dat voor 2010 in Overamstel 2500 woningen in plaats van 500 in aanbouw moeten worden genomen. Begin 2005 wordt er een besluit – Nota van Uitgangspunten – over het gehele gebied Overamstel genomen.

Reageer op dit artikel