nieuws

burgfonds en schiedam partners in fase 2 schieveste

regios

De gemeente Schiedam en Burgfonds ondertekenden gisteren de samenwerkingsovereenkomst waarmee Burgfonds risicodragende partner in de gebiedsontwikkeling èn de exclusieve vastgoedontwikkelaar in fase 2 van Schieveste wordt.

Het Schieveste gebied aan de noordzijde van station Schiedam-Centrum, gelegen tussen de Schie, het spoor en de A20, heeft een bouwvolume van ruim 120.000 m2. Burgfonds tekende al in januari 2004 voor de bouw van een kantoorpand met commerciële functies aan het nieuw aan te leggen plein aan de noordzijde van het station. Ontwikkelaar Martin Hoes van Burgfonds: ‘Dit kantoorpand dat een oppervlakte krijgt van ongeveer 7500 m2 wordt nu in het totale plan opgenomen. Inmiddels zijn wij met gegadigden in gesprek over de precieze invulling van dit gebouw. Het zal geen maand meer duren voor wij hier uitsluitsel over kunnen geven.’ Kantoren, woningen, en onderwijs vormen de voornaamste functies in dit toekomstige gebied tussen het station Schiedam-Centrum en de A20. Daarnaast is er beperkt ruimte voor winkels en horeca. Het nieuw te ontwikkelen stationsplein aan de noordzijde van het station Schiedam Centrum wordt in samenhang met het plein aan de zuidzijde van het station (fase 1) ontwikkeld. In totaal vergt de realisering van fase 2 een investering van ongeveer 400 miljoen euro. Hoes verwacht in de tweede helft van dit jaar te kunnen beginnen met de bouw van fase twee. Burgfonds en de gemeente Schiedam zullen een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij oprichten, waarin de gemeente en Burgfonds een risicodragende rol op zich nemen. Inmiddels hebben zich concrete gegadigden gemeld, zodat naar verwachting nog dit jaar ook in fase 2 gebouwd gaat worden. Naast de ondertekening van de formele samenwerking met Burgfonds is gisteren ook de realisatieovereenkomst voor het Urban Entertainment Center (fase 5 Schieveste) met TCN Property Projects getekend. Met deze ondertekening wordt het officiële startsein gegeven voor de voorbereidingen en de realisatie van dit multifunctionele concept met onder andere een bioscoop, detailhandel en vrijetijdsvoorzieningen in de multimedia-sfeer.

Reageer op dit artikel