nieuws

Bevolking Amsterdam groeit met 100.000

regios

In 2030 telt Amsterdam 835.000 inwoners. Dat blijkt ui

een prognose van de gemeente. Dit jaar bevolken 739.000 personen de hoofdstad. In de prognose gaat de gemeente ervan uit dat de jaarlijkse woningproductie, die de laatste jaren sterk achterbleef bij de plannen, weer op gang komt. Volgens de woningbouwprogrammering zullen de komende jaren per jaar 3000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. IJburg is de belangrijkste nieuwbouwlocatie met in totaal 18.000 woningen.Het aantal 65-plussers in Amsterdam neemt af, in tegenstelling tot in de rest van Nederland. Wel kent de hoofdstad een groot aantal bewoners tussen de veertig en zestig jaar. Vanaf 2011 worden deze zogeheten babyboomers 65 jaar en vanaf dat moment zal het aantal 65-plussers in Amsterdam stijgen. Op het ogenblik wonen er relatief weinig ouderen in de centrale delen van de stad. De prognosecijfers zijn beschikbaar voor de stad, stadsdelen en buurtcombinaties en zijn onderverdeeld naar leeftijdsklassen.

Reageer op dit artikel