nieuws

behoefte aan meer kwaliteit zuid-hollandse kantorenlocaties

regios

De kantorenmarkt in Zuid-Holland is divers, maar over het algemeen is de leegstand de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Die leegstand is bovendien steeds meer structureel van aard. Dit betekent dat verbetering van verouderde kantoorlocaties belangrijker wordt. Tot 2020 is er in Zuid-Holland behoefte aan 4,4 tot 6,7 miljoen vierkante meter nieuwe kantoorruimte. Huidige nieuwbouwplannen van de Zuid-Hollandse gemeenten komen daar al in belangrijke mate aan tegemoet. De uitdaging is om nieuwe kantoorontwikkeling zorgvuldig af te stemmen op de kwaliteit waar de markt om vraagt. Dit blijkt uit een onderzoek naar de Zuid Hollandse kantorenmarkt, in opdracht van de provincie Zuid Holland uitgevoerd door Stec Groep. Zuid-Holland beschikt op dit moment over ruim 13 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Het karakter en de ontwikkeling van de kantorenmarkt verschillen per stad. Zo is in Den Haag sprake van een stabiele groei door vraag naar overheidskantoren, en is de stad een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale bedrijvigheid. In Rotterdam daarentegen is de leegstand afgelopen jaren fors toegenomen. Verschillen zijn er ook in de kleinere kantorenregio’s; steden als Cappelle aan de IJssel, Zoetermeer en Gouda hebben leegstandspercentages boven de 15 procent, terwijl de leegstand in Leiden en Dordrecht relatief beperkt is. Marktpartijen zien een toenemende vraag naar kwaliteit: optimale bereikbaarheid, multifunctionaliteit, uitstraling en aanwezigheid van toonaangevende bedrijven zijn aspecten die hierbij van doorslaggevend belang zijn. Ondanks de laagconjunctuur zijn binnenstedelijke centrumlocaties en grootstedelijke toplocaties het hierdoor redelijk goed blijven doen. Locaties die niet aan deze criteria voldoen kampen met een toegenomen leegstand. Dat geldt voor monofunctionele bedrijventerreinen, snelweglocaties en regionale OV-knooppunten.Een van de conclusies in het onderzoek is, dat er meer (boven-)regionale afstemming over nieuwe locaties moet plaatsvinden. Daarbij moet naast kwantiteit nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de kwaliteit van nieuw te ontwikkelen locaties.

Reageer op dit artikel