nieuws

Begin realisatie woonwijk de Parkzoom

regios

Na enkele jaren van voorbereiding zijn onlangs de werkzaamheden voor de woonwijk Parkzoom in Bergschenhoek gestart.

De woonwijk wordt de komende jaren ontwikkeld tussen het bestaande dorp en de HSL. Het langgerekte gebied van ongeveer 2 kilometer bij 250 meter, zal een woonwijk worden met in totaal circa 1400 woningen van verschillende grootte en prijscategorieën. De woningen worden gebouwd op een trapsgewijs maaiveld met tussen de wijk en het bestaande dorp een brede watergang. In de Parkzoom zal naast woningen ook ruimte zijn voor groen, scholen en speelplekken. De eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied zijn eind vorige maand begonnen. In het deelgebied gelegen tegen de Astertuin wordt de eerste grond aangebracht, daarna volgt het gebied tussen de sporthal en de Jacob Marislaan. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2004. Na het ophogen met grond en het voorbelasten (de grond enige tijd laten liggen, zodat het de ondergrond stevig maakt voor de woningbouw) worden in het voorjaar van 2005 de wegen en riolering aangelegd. Hierna kan worden begonnen met de bouwwerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de eerste woningen eind 2006 /begin 2007 in de wijk Parkzoom worden opgeleverd.     

Reageer op dit artikel