nieuws

Amsterdam wil kantoorruimte beperken

regios

De gemeente Amsterdam neemt forse maatregelen om de uitvoering van de meest kansrijke en urgente projecten op het gebied van de openbare ruimte voor 2010 veilig te stellen.

Dat blijkt uit het tussentijdse Programma Ruimtelijke Investeringen van de gemeente. De gemeente noemt de hoeveelheid plannen die eerder zijn gemaakt voor de periode tot 2010 niet meer realistisch. Het aantal grootstedelijke projecten wordt daarom beperkt tot maximaal 46.000 woningen, 615.000 m2 kantoorruimte in het basis- en middensegment en 265.000 m2 in het topsegment. De gemeente onderzoekt ook hoe zij via wijziging van bestemmingsplannen kantoorgebouwen voor andere functies kan bestemmen. In Amsterdam staat volgens de gemeente 20 procent van de kantoren leeg. Door de leegstand en de daaruit voortvloeiende geringe animo voor de bouw van nieuwe kantoren, loopt de gemeente inkomsten uit erfpacht mis. Door te helpen leegstand tegen te gaan, kunnen op termijn sneller inkomsten uit erfpacht worden verwacht. De uitwerking van de maatregelen in het op 20 april gepubliceerde tussentijdse Programma Ruimtelijke Investeringen (PRI) en de resultaten van de besluitvorming over de voorjaarsnota, zullen in het definitieve Programma Ruimtelijke Investeringen worden verwerkt. Dit definitieve PRI 2004 zal in het najaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Reageer op dit artikel