nieuws

amsterdam pakt woonfraude harder aan

regios

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft besloten om structureel 200.

00 euro per jaar extra uit te trekken om onrechtmatige verhuur en huurpiraterij in Amsterdam terug te dringen. Er komt onder meer extra capaciteit om de activiteiten van malafide woningbemiddelaars te beëindigen en de dwangsom als handhavinginstrument intensiever te gaan gebruiken. Tjeerd Herrema, wethouder Volkshuisvesting: ?Goede woonruimte is schaars in Amsterdam. Daarom hebben we met elkaar goede regels afgesproken om de woningen die vrij komen eerlijk te verdelen. Illegale onderhuur gaan we veel harder aanpakken. Wie voordringt, of ervoor zorgt dat iemand anders dat doet, krijgt daar spijt van. Woonfraude wordt in deze stad niet getolereerd.’Het plan van aanpak Woonfraude is een uitwerking van het voornemen in het Programakkoord 2006-2010 om woonfraude harder aan te pakken. De bestaande activiteiten van Bureau Zoeklicht, een samenwerkingsverband van de gemeente en verhuurders, worden intussen onverminderd voortgezet. Iemand die onderhuurt of onderverhuurt kan bij een geconstateerde overtreding een dwangsom van 10.000 euro worden opgelegd. De afgelopen jaren is deze dwangsom een effectief, maar ook arbeidsintensief handhavinginstrument gebleken. Een deel van het extra budget zal worden ingezet om de dwangsom veel vaker toe te passen. Er komt meer capaciteit voor administratieve controles, huisbezoeken en beroepsprocedures.De Dienst Wonen krijgt meer capaciteit om malafide woningbemiddelaars aan te pakken. Het effect daarvan is groot, omdat deze ‘huurpiraten’ vaak vele adressen onder hun hoede hebben. Doelstelling is om per jaar de activiteiten van vijftig malafide bureaus te beëindigen, honderd bureaus op vergunningplicht aan te schrijven en 25 handhavingbesluiten te nemen. De dwangsom voor malafide woningbemiddelaars wordt verhoogd naar 40.000 euro. De corporaties zijn per 1 januari verplicht alle leegstand aan de gemeente te melden. De Dienst Wonen zet extra capaciteit in om de controle hierop en het beschikbaar krijgen van deze woningen voor woningzoekenden te verbeteren.

Reageer op dit artikel