nieuws

akkoord op hoofdlijnen westergouwe

regios

Op 9 juni is het Akkoord op Hoofdlijnen tussen de gemeente Gouda en Volker Wessels Vastgoed ondertekend.

De partijen, die beide grond bezitten in het gebied, hebben hierin vastgelegd hoe ze de nieuwe wijk Westergouwe gaan ontwikkelen. De bedoeling is dat er zo’n 3.600 tot 4.000 woningen komen en dat er veel ruimte is voor water en groen. Omdat de gemeente en Volker Wessels beide een sterke grondpositie hebben, behouden zij een onafhankelijke rol bij de ontwikkeling van Westergouwe. Naast de gemeente en Volker Wessels is ook Heijmans Vastgoed nauw bij het project betrokken. Een van de uitgangspunten is dat de partijen de helft betalen van de hoofd(infra)structuur (straten, openbaar groen, kabels en leidingen, bruggen). Ook worden de stedenbouwkundige en civieltechnische specificaties gezamenlijk opgesteld.Voor oktober is een gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst voorzien. Als deze laatste overeenkomst is gesloten, kunnen de partijen voor eigen rekening en risico het bouwprogramma op hun eigen grond ontwikkelen.

Reageer op dit artikel