nieuws

adviesraden pleiten voor dubbelstad

regios

De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad adviseren het kabinet de as Haarlemmermeer – Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad te ontwikkelen tot een zeer divers en excellent ontsloten woon-, werk- en verblijfsgebied met internationale allure.

De internationale concurrentiepositie van de Randstad kan daarmee duurzaam worden versterkt. Amsterdam en Almere moeten zich binnen deze as ontwikkelen tot dubbelstad met het IJmeer als centraal (water)park. De projecten uit het huidige Noordvleugelprogramma passen volgens de raden goed binnen de voornoemde metropolitane ontwikkeling en dienen voortvarend uitgevoerd te worden. Die ontwikkeling vereist echter ook een ‘groenblauwe kwaliteitsimpuls en een hoogwaardig openbaarvervoersysteem’. Daarom adviseren de raden hiervoor planstudies te starten en middelen te reserveren. Tot slot adviseren zij dat Rijk, regio, maatschappelijke stakeholders en bedrijfsleven samen moeten werken aan een duurzame ontwikkelingsstrategie en deze neer te leggen in een structuurvisie Deze adviezen en aanbevelingen zijn een antwoord op de vraag van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en haar collega Dekker van VROM. Zij vroegen de raden een half jaar geleden gezamenlijk te adviseren over het rijksprogramma Noordvleugel

Reageer op dit artikel