nieuws

abc vastgoed bouwt campus in meerburgpolder

regios

In de Zoeterwoudse Meerburgerpolder moeten geen kantoren worden gebouwd, maar appartementen voor starters.

ABC Vastgoed heeft een voorstel daartoe ingediend bij de gemeente. Het plan van ABC Vastgoed omvat de bouw van ongeveer 540 appartementen van 60 tot 80 m2, inclusief voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte, een supermarkt en film- en fitnesszalen. De campus is gedacht langs de rijksweg A4. ABC schat in dat de appartementen ongeveer 135.000 euro gaan kosten of verhuurd worden voor 335 euro per maand.De nieuwbouwplannen in de Meerburgerpolder maken deel uit van het omvangrijke W4-project. Om de rijksweg in een dure, lange tunnelbak te kunnen ‘verstoppen’ moet Zoeterwoude 10 miljoen gulden bijleggen. Dat bedrag wil de gemeente bij elkaar krijgen door onder meer kantoren te bouwen langs de snelweg. Dat voornemen komt al jaren niet van de grond. P. Schlieck, planeconoom bij ABC Vastgoed: ‘Stedenbouwkundig bureau Kandekar heeft daarvoor een plan bedacht dat ook heel goed past op die locatie maar inmiddels is de kantorenmarkt veranderd. Er is een overschot aan kantoorruimte, terwijl er grote behoefte bestaat aan betaalbare starterswoningen. Een van onze mensen woont in de buurt van de locatie en kent de situatie. Deze medewerker kwam met het alternatieve voorstel. De appartementen zijn gedacht in eveneens vijf gebouwen die een zelfde massa vertegenwoordigen als het eerder gedachte kantorenvolume. Stedenbouwkundig kan het dus, en berekeningen tonen aan dat het ook financieel haalbaar is.’ Het grote probleem voor het bouwen van appartementen in de polder zijn de geluidsoverlast en de luchtvervuiling die het verkeer op de A4 veroorzaakt. Volgens ABC Vastgoed moeten daar bouwtechnische oplossingen voor te vinden zijn.Schlieck benadrukt dat het plan van ABC Vastgoed geen schot voor open doel is: ‘Het plan is inmiddels besproken met vertegenwoordigers van de eigenaren van de gronden. De eigenaren zijn verenigd in een consortium dat bestaat uit de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, een dochter van de Bank Nederlandse Gemeenten, en de gemeente Zoeterwoude. Dit consortium staat positief tegenover het plan.’ Inmiddels is het plan gepresenteerd aan de Zoeterwoudse wethouder Mirjam Ares, die toegezegd heeft ‘het voorstel serieus te gaan bekijken.’

Reageer op dit artikel